Tôi có bắt buộc phải đăng nhập lại sau khi cập nhật ứng dụng hay không?

Sau khi cập nhập ứng dụng lên phiên bản mới, bạn sẽ phải đăng nhập lại ứng dụng. Bạn sử dụng tài khoản và tên đăng nhập cũ để đăng nhập trên app mới.
Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, bạn sử dụng tính năng “Quên mật khẩu” để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu.