Tín hiệu tạm ngưng do tài khoản có quá nhiều kết nối cùng lúc. [CSM – 1004]

Biểu hiện:

Thông báo này chỉ xuất hiện khi khách hàng sử dụng K+ trên trình duyệt web

Trên màn hình máy tính xuất hiện thông báo kèm mã lỗi:

Nguyên nhân:

  • Tại cùng một thời điểm, khách hàng đăng nhập và xem Live hoặc VOD trên 3 cửa sổ (Tab) trên cùng một trình duyệt Web hoặc
  • Hoặc khách hàng vừa xem trên ứng dụng K+ trên điện thoại hoặc ipad mà chưa dừng xem và chưa tắt trình duyệt trước khi xem trên trình duyệt Web
  • Lịch sử duyệt Web của trình duyệt lớn cần được xóa.

Khắc phục:

  • Đảm bảo chỉ xem K+ trên không quá 2 Tab (Cửa sổ) của trình duyệt Web.

Nếu đang xem tài khoản K+ trên nhiều tab (cửa sổ web), khách hàng cần bấm Pause/tạm dừng các chương trình đang xem trên các tab (cửa sổ) khác và tắt các tab đó, chỉ giữ lại 1 hoặc 2 tab cần xem.

Nếu trước đó khách hàng có xem ứng dụng K+ trên thiết bị di động mà chưa tắt thì cần thao tác bấm Pause (tạm dừng) chương trình đang xem và tắt ứng dụng K+ trên khác thiết bị đó trước khi mở xem tài khoản K+ trên trình duyệt web.

Trong trường hợp chỉ xem trên 1 hoặc 2 tab (cửa sổ web) duy nhất và đã tắt các tab khác, hoặc đã tắt chương trình và ứng dụng trước khi xem trên web mà vẫn gặp lỗi này thì thực hiện như sau:

  • Xóa lịch sử duyệt Web rồi thực hiện đăng nhập lại.

K+ khuyến nghị sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox hoặc Edge để xem với tài khoản K+. Trong trường hợp lịch sử duyệt Web lớn sẽ cần phải xóa đi bằng cách bấm phím tổ hợp phím CTRL + SHIFT + DELETE để mở cửa sổ XÓA LỊCH SỬ DUYỆT WEB (Clear browsing data) đối với Google Chrome, xóa Mọi thứ (All time) trong dòng Xóa các mục sau từ (Time range).

Lưu ý: Mỗi tài khoản được đăng ký trên 4 thiết bị vầ tại một thời điểm có thể mở xem trên tối đa 2 thiết bị.

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:

https://bit.ly/35P4Nfb

 Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!