Chính sách giá mới của K+ áp dụng từ 01/10/2019

Chính sách giá mới của K+ áp dụng từ 01/10/2019

– Đối với gia hạn 1 tháng ( khi thuê bao đã hết hạn) là 160.000
– Đối với gia hạn 1 tháng ( khi thuê bao còn hạn) 145.000
– Đối với gia hạn 3 tháng × 145.000 = 435.000
– Đối với gia hạn 6 tháng × 145.000 = 870.000
Ưu đãi với khách hàng gia hạn 12 tháng vẫn giá cũ 125.000 ×12 = 1.500.000

Chính sách giá mới của K+ áp dụng từ 01/10/2019
Chính sách giá mới của K+ áp dụng từ 01/10/2019

Liên hệ đăng ký:
📞 Hotline: 19009082 – 0869892699

 

About Xuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *